www.fashikom.co.il

קורס קינסיולוגיה ואנטומיה

קורס קינסיולוגיה ואנטומיה
התנועה הרב מפרקית של מערכת התנועה, לאנשי מגע, תנועה ושיקום של גוף האדם

אני מזמין אותך להתמחות בידע חדשני וייחודי המשמש כבסיס לאיבחוני התנועה בשיטתי פאשיקום®.

כמשקם תנועה, הבנתי שמערכת התנועה היא המפתח לקיום שלנו, משמעותית יותר מכל מערכת אחרת בגופינו,  וזה הוביל אותי ליצור מערך איבחון תנועה יוצא דופן של כל מרכיבי מערכת התנועה, משריר לשריר, ממפרק למפרק, מחלק גוף אל חלק גוף אחר ועד לתנועתיות כיחידה אחת בשיווי משקל במרחב.

אני רואה וכבר מכיר, איך אירגונה המחודש של תנועת הגוף מתחת לעור, מניע את גלגלי דומינו הריפוי, המניע את המערכות הגופניות והרגשיות, בואכה ריפוי ובריאות.

הבנתי שכל שצריך הוא, להתחבר למערך הניהול השורד / התנועתי / הקיומי ולשנות שם את הגדרות התנועה. בדרך זו ההשתלבות היא מופלאה וההשפעה על תהליכי הדומינו התנועתיים מהירה מאד. המדהים הוא שכולנו מפעילים את הדומינו, כי כולנו זזים ומזיזים את הגוף.

בזכות היותי משחרר התנועתיות שמתחת לעור, יצרתי את הקישורים התנועתיים בין כל חלקי מערכת התנועה – ואת זה נלמד!

בקורס נלמד לדבר את השפה התנועתית מתחת לעור, ונלמד איך גופינו נע כיחידה אחת בה כל המפרקים פועלים יחד, תמיד, לכדי תנועה אחת במרחב.

הידע הרב מפרקי פותח את דלתות היצירתיות דרך הבנת המימד הרב מפרקי… החשיבה תתרחב והמינוף המוביל לדיוק בתוצאות הוא משמעותי.

הידע אוניברסאלי ותשלבו אותו מיד בעבודה.

לגוף האדם יש תנועה רק רב מפרקית !!!

מועד הקורס הקרוב:

יום ראשון  | 24/10/2021 – 12/12/2021  |  11:00 – 15:00   |  במרכז הקהילתי בצהלה

בקורס נלמד לדבר את השפה התנועתית, ונלמד איך גופינו נע כיחידה אחת בה כל המפרקים פועלים יחד, תמיד, לכדי תנועה אחת במרחב. הידע הרב מפרקי פותח את דלתות היצירתיותדרך הבנת המימד הרב מפרקי… החשיבה תתרחב והמינוף המוביל לדיוק בתוצאות הוא משמעותי.
הידע אוניברסאלי והוא משתלב מיד בעבודה השוטפת.

Bictps femoris | ITB | Vastus lateralis

שיעור מבוא אנטומיה וקינסיולוגיה

lady D between two magors

איך למצוא שרירים או עצם היא גיד

ככלל…

 • לעולם לא נראה תנועה בודדת מקומית או פרטנית…
 • לעולם לא נראה תנועת שריר אחד נפרדת משאר שרירי הגוף…
 • לעולם לא נראה תפקוד של איבר פנימי כזה או אחר, הפועל לבד וללא תפקודם של האיברים האחרים…
 • המפתח להבנת הידע בקורס הוא להטמיע שתנועת גוף האדם מתרחשת מתחת לעור כי:
  – רק מתחת לעור אנחנו באמת זזים…
  – רק מתחת לעור מתקיימות תנועות מערכת התנועה בפועל…
  – רק מתחת לעור מתקיימים תהליך הריפוי…
  – כל שיטות הטיפול והרפואה בעולם פועלים רק על הקורה מתחת לעור.
 
 • נלמד בקורס את התנועה מכאנית והרב מערכתית, את תנועה במרחב ואת הקשרי תנועה בין חלקי הגוף השונים – שריר אל שריר, מפרק אל מפרק, חלק גוף אל חלק גוף, שרירי כח, שריר מנוף ועוד.
 • נלמד עשרות שרירים, על תנועתם ותפקידיהם… ונלמד איך לזהות עוד תנועות שהם מבצעים…
 • נגייס את מישורי התנועה, אלכסוני התנועה, חלקי הגוף השונים, Apt Ppt, Lpt למכלול הבנת תנועתית אחת.
 • נכיר התנהגויות תנועתיות שאינן שגורות בשימוש בעולם המנואלי, אימוני וטיפולי אך הם הכרח להבנת התנועה הרב מערכתית.
 • נשבור מיתוסים ידועים ומקובלים כמו: Psoas או Piriformis, האם שריר הוא חזק או חלש… נלמד מהי משמעות המושג – אין בטן… ועוד. ועוד.
 • בקורס מקבלים חוברת לימוד
 • ספר מומלץ לרכישה: The trail guide to the body
 • הקורס משמש כבסיס הידע ללימודי שיטת פאשיקום®
 • הקורס משמש כבסיס ידע ללימודי Kinesio taping therapy
 • תינתן תעודה בתום הלימודים
 

נתראה קורס, תודה ובהצלחה

טל מכניס שמחה ללימודים, ומלמד איך לראות מרכיבי האנטומיה ותנועה בזויות חדשניות, המעמיקות את ההבנה של איך מערכת התנועה פועלת מקומית ובמרחב.

לגלות את הידע החבוי אודות מערכת התנועה בשילוב עם הידע המוכר.

טל זיו  FMD CKTI

מפתח שיטת פאשיקום
יוצר גישת התנועה הרב מפרקית של מערכת התנועה
Kinesio University Faculty Member