one unit – no separation

נשאלתי, מה אתה עושה שונה משיטות טיפול אחרות?

עניתי, לא אני עושה… שיטת פאשיקום עושה..

אני רק מוציא אל הפועל.

 

תורת פאשיקום מבוססת על הידיעה ועל ההבנה שכל השיטות והגישות בכל תחומי הריפוי הגופניים ונפשיים הקיימים והפועלים בעולם מבצעים את אותו הדבר –

פועלים ומשפיעים על מערכת התנועה ועל זרימת הדם.

 

שיטת פאשיקום העמיקה את ההבנה ואת הידע ויצרה מערך איבחון תנועה וטיפול במקרו ובמיקרו התנועה באמצעות סיבי השרירים (מרכיב התנועה היחידי והיזום בגוף האדם)

 

עובדה:

כל תהליך בגוף האדם מתבטא בראש ובראשונה בתנועת סיבי השרירים שבמערכת התנועה, הפועלים כולם, בו זמנית, כדי לקיים את מחזוריות הדם בגופינו (זורם רק רב מערכתי)

עובדה:

ירידה במחזוריות הדם ובתנועה הגופנית מובילים תמיד למחלות התנועה ולכאבים.

 

איבחון התנועה בשיטת פאשיקום פותח בדיוק לשם כך – לאיתור ההפרעות התנועתיות בכל מפרקי הגוף, ולמתן מענה לכל המפרקים בכל טיפול באמצעות שימוש בטכניקות שונות הן גופניות והן רגשיות, על מנת להחזיר בפועל ועכשיו את טווחי התנועה לכל מפרקי המערכת באמצעות שחרור סיבי השרירים. 

שיטת פאשיקום אינה שונה מכל שיטות הטיפול הקיימות בעולם. גם היא מפעילה, לטובת הריפוי העצמי שלנו, את אותם מנגנונים קיומיים גופניים ונפשיים/רגשיים המקיימים את בריאותנו.
ייחודיות שיטת פאשיקום היא בכך שהיא מייצגת ומטפלת במימד התפקודי והאנושי הפחות השגור בעולם ריפוי המנואלי והוא:

התנועה כשריר אחד הנע כיחידה אחת במרחב, תמיד רב מפרקי, תמיד רב מערכתי, תמיד רב תנועתי, תמיד רב התנהגותי, מרובה רגשות ומרובה תהליכי ניהול רגשיים.

אין ממש ריפוי מקומי / חלק גוף בודד בגוף האדם.


אז בפעם הבאה ששואלים אתכם במה עוסקת שיטת פאשיקום?

תגידו, שיטה לשיקום תנועה, המעודדת את הריפוי עצמי באמצעות גיוס התנועה הרב מפרקית של מערכת התנועה.

טל זיו – שיטת פאשיקום

lonely-1510265_1920
he_ILHebrew