www.fashikom.co.il

פוסטים מקצועיים

פוסטים מקצועיים


כאבים - ניהול תפקודי רגשי

הפגת כאבים דרך שינוי מחשבתי
פחד מכאב ותנועת הגוף
תנועה רב מערכתית של הגוף וכאבים
אפונה קפואה להפגת כאבים כרוניים
עולב, הישרדות והחלמה
דורבן בעקב
אם, אולי, תקווה, הלוואי, חייב/ת וציפיות
אם, אולי, תקווה, הלוואי, חייב/ת וציפיות
אם, אולי, תקווה, הלוואי, חייב/ת וציפיות


מערכת התנועה - ניהול תפקודי תנועתי

אם, אולי, תקווה, הלוואי, חייב/ת וציפיות
מערכת התנועה של גוף האדם - חישוב מסלול מחדש
זוקפי הגב, פושטי הגב, הגולגולת ועמוד השידרה - חידושים
פיצויי תנועה - Movement compensation
סיבי שריר - מנהלי התנועה האנושית
מושגי תנועה | מושגי כאב
שלושת השרירים המחברים תנועתית את חלקי הגוף
הגיגים כרוניים
מערכת התנועה של גוף האדם כרשת כבישי גוש דן