www.fashikom.co.il

אודות מכללת פאשיקום

מכללת פאשיקום® הוקמה במטרה ללמד את שיטת פאשיקום® בישראל. השיטה פותחה על ידי טל זיו כמענה לפתולוגיות תנועתיות ולכאבים כרוניים הקשורים למערכת התנועה של גוף האדם.

השיטה אינטגרטיבית ומשלבת בין רפואות שונות, ובכך מתאפשר מענה משולב ומנצח בו הן המרכיבים הגופניים והן המרכיבים ההתנהגותיים / רגשיים מכוונים יחד לריפוי הכולל.

כל אדם בכדור הארץ יודע כי האדם פועל בשילוב בין הגוף לנפש!

שיטת פאשיקום מדברת את השפה הזאת – שפת הגוף והנפש.

שיטת פאשיקום מדברת את השפה המערבית של האנטומיה והקינסיולוגיה של מערכת התנועה.

שיטת פאשיקום מדברת את שפת הרגש המנהל את הקיום התנועתי.

שיטת פאשיקום מממשת את הידיעה כי הגוף והנפש פועלים יחד והתלכיד הקיים בשיטה נותן תוצאות מיידיות.

השיטה מאפשרת לכל מי שעוסק בה לטפל באמצעות מנגנון הריפוי התנועתי ששפתו היא רק רב מערכתית, רב מפרקית ורב רגשית.

פילוסופית השיטה גורסת כי:

 •  גוף האדם זז במרחב כיחידה אחת, כשריר אחד בו כל חלקיו פועלים יחד ובסנכרון מלא במטרה לנוע בשיווי משקל כנגד כוחות הכבידה.
 • אין לעולם הפרדה תנועתית בין חלקי מערכת התנועה.
 • כל מהלך ריפויי הוא תמיד רב מערכתי – רב מפרקי ורב רגשי.
 • מערכת התנועה היא המערכת החשובה מכולן – מההנעה המקרוסקופית של זרימת הדם ועד למכלול תנועת הגוף במרחב.

הלימודים אקדמיים וברמה הגבוהה ביותר ומתאימים לכל מי שעוסק בתנועה, מגע ושיקום של מערכת התנועה.

 

הקורסים במכללה:

פאשיקום®
 • פאשיקום® בכיר
 • אנטומיה וקינסיולוגיה בראי הפאשיה
 • Trigger point Therapy
 • Kinesio taping Therapy

Myofascial release Therapy

סדנאות במכללה:
 • מיוטריגר
 • אלכסוני תנועה
 • קינסיולוגיה בראי הפאשיה
 • מפיגים כאבים כרוניים
 • כתף
 • אין בטן
 • גפה עליונה
 • גפה תחתונה