www.fashikom.co.il

קורסים במכללת פאשיקום

קיניסיולוגיה של הפאשיה

קורס ייחודי בו ניתן ללמוד את הגישה החדשנית של הבנת אנטומיה ותורת התנועה של גוף האדם הפועל כיחידה אחת אל מול כוחות הכבידה. קיניסיולוגיה של הפאשיה נלמדת כחלק מלימודי שיטת פאשיקום®.

קורס פאשיקום

ביסוד השיטה נמצאת ההבנה שכל הפתולוגיות בגוף האדם מתבטאות בצורה של הגבלה תנועתית המלווה בכאבים במערכת התנועה.
שחרור התנועה מאפשר ריווח רב מערכתי המוריד עומסי תנועה מאזורי פתולוגיה / כאב ומאפשר למנגנון הריפוי הפנימי להיות יעיל יותר בתפקודו.

Kinesio taping therapy

שיטה בינלאומית לשיפור תנועה ולהפגת כאבים