www.fashikom.co.il

פאשיקום® – קליניקה לכאבים כרוניים

בקליניקה לכאבים כרוניים נותנים מענה באמצעות שיטת פאשיקום®

לכאבים הכרוניים ולפתולוגיות התנועתיות הכרוניות המתבטאים במכלול תנועת מערכת התנועה של גוף האדם.
ייחודה של השיטה הוא, ביכולתה להפריד תפקודית את החיבור האוטומטי שאנו עושים, כשאנחנו מתארים וממקמים את כאבינו באיזור כזה או אחר בגופינו.
ההפרדה משולבת עם הנחיה למימוש עצמי בחיי היום יום.
ההפרדה היזומה בין התנועה הגופנית לכאבים, מסביר טל זיו, מאפשרת שליטה עצמית מחודשת על תפקודן והתנהלותן של שתי המערכות השונות האלה.
ההפתעה העיקרית היא שרובה המוחלת של האוכלוסיה אינו יודע שניתן להבריא וההפתעה היא משמעותית.
ניהול זה מחזיר מיידית את הביטחון העצמי ואת היכולת לסמוך שוב על הגוף בביצוע מטלות התנועה היום יומיות.
השיטה מציעה מימד חדשני של מענה יעיל, תוצאתי ומהיר הנשאר לזמן רב –
  • החזרת טווחי תנועת כל מפרקי הגוף
  • שחרור תבניות פיצויי התנועה
  • מתן כלים מחשבתיים לארגון מחודש של ניהול הכאב

לקביעת תור באינטרנט – לחץ/י כאן
למידע אודות שיטת פאשיקום® – לחץ/י כאן

להתייעצות אודות התאמה לטיפול – טל זיו  052-3583555